Pełne testy strony internetowej
  • Jakość korporacyjna
  • Błyskawiczne wyceny
  • Zamówienie w kilka minut

Pełne testy strony internetowej

Przetestuj swoje strony internetowe, korzystając z naszych usług testowania

Przetestuj swoje strony internetowe, korzystając z naszych profesjonalnych usług testowania. Oferujemy pełne kontrole funkcjonalne obejmujące poprawność łączy, porównania funkcjonalne ze źródłem, testy układu strony i kompletność treści. Ponadto mamy do zaoferowania usługi weryfikacji tłumaczeń pod kątem kompletności, gramatyki i pisowni, zgodności z kontekstem i poprawności stylistycznej, a także stosowności kulturowej. Na końcu sprawdzana jest internacjonalizacja jednostek miar oraz ustawień języka i waluty.

Po otrzymaniu do testowania listy adresów URL z domeny w języku źródłowym nasz doświadczony zespół testowania sprawdza każdy z dostarczonych adresów URL i jego odpowiednik w żądanym języku, wykonując wymienione testy. Klient otrzymuje listę znalezionych usterek w formacie programu Excel wraz ze zrzutami ekranu, sugestiami dotyczącymi możliwych poprawek i ogólną opinią na temat jakości strony.

Na kartach poniżej podano dostępne języki, obsługiwane typy plików i szczegółowe informacje o tej usłudze. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Rozpocznij czat.

$16
na URL
Realizacja: min. 3 dni

Nasi klienci

Często zadawane pytania

Czy w przypadku anulowania zamówienia przysługuje zwrot zapłaconej kwoty?

W przypadku anulowania zamówienia nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.