Testowanie funkcjonalne stron internetowych
  • Jakość korporacyjna
  • Błyskawiczne wyceny
  • Zamówienie w kilka minut

Testowanie funkcjonalne stron internetowych

Przetestuj swoje strony internetowe, korzystając z naszych usług testowania

Przetestuj swoje strony internetowe, korzystając z naszych profesjonalnych usług testowania. Oferujemy kontrole funkcjonalne poprawności łączy, porównania funkcjonalne ze źródłem i wsparcie obsługi znaków specjalnych. Dodatkowe testy lokalizacyjne obejmują sprawdzenie poprawności układu strony, określenie, czy cała treść została zlokalizowana, oraz sposobu wyświetlania znaków dodatkowych. Na końcu sprawdzana jest internacjonalizacja jednostek miar oraz ustawień języka i waluty.

Po otrzymaniu do testowania listy adresów URL z domeny w języku źródłowym nasz doświadczony zespół testowania sprawdza każdy z dostarczonych adresów URL i jego odpowiednik w żądanym języku, wykonując wymienione testy. Klient otrzymuje listę znalezionych usterek w formacie programu Excel wraz ze zrzutami ekranu, sugestiami dotyczącymi możliwych rozwiązań i ogólną opinią na temat jakości strony.

Na kartach poniżej podano dostępne języki, obsługiwane typy plików i szczegółowe informacje o tej usłudze. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk Rozpocznij czat.

$8
na URL
Realizacja: min. 3 dni

Nasi klienci

Często zadawane pytania

Czy w przypadku anulowania zamówienia przysługuje zwrot zapłaconej kwoty?

W przypadku anulowania zamówienia nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.